Promotion
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ລະຫັດ 1 5,000 ກີບ/ສາມາດນຳໃຊ້ 5 ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ລະຫັດ 2 10,000 ກີບ/ສາມາດນຳໃຊ້ 10 ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 7 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ລະຫັດ 3 25,000 ກີບ/ສາມາດນຳໃຊ້ 30 ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ລະຫັດ 4 50,000 ກີບ/ສາມາດນຳໃຊ້ 70 ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 30 ມື້ / ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
ລະຫັດ 5 1,000 ກີບ/ສາມາດນຳໃຊ້ 1 ຊົ່ວໂມງ ພາຍໃນ 24 ຊົ່ວໂມງ/ເລີ່ມນັບຕັ້ງແຕ່ທຳອິດທີ່ລັອກອິນ
.... .... ....
.... .... ....
.... .... ....
ບໍລິການອິນເຕີເນັດ @LTC_Wifi
- ອິນເຕີເນັດແບບບໍ່ມີສາຍຄວາມໄວສູງ ສາມາດດາວໂຫລດໄດ້ບໍ່ຈຳກັດ ສ້າງມິຕິໃຫມ່ໃນການນຳໃຊ້ອິນເຕີເນັດ
- ສຳລັບ iOS ສາມາດເຊື່ອມຕໍ່ສັນຍານໄດ້ອັດຕະໂນມັດ ພຽງດາວໂຫລດ file ຂ້າງລຸ່ມນີ້.

ຈຸດໃຫ້ບໍລິການ
- ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
- ແຂວງ ບໍ່ແກ້ວ
- ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ
- ແຂວງ ຈຳປາສັກ
- ແຂວງ ເຊກອງ

ວິທີ່ສະໝັກ
- ກົດ *155*3*ລະຫັດບັດຕື່ມເງິນ ຫຼື ລະຫັດແພັກເກັດ# ໂທອອກ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0