Promotion
ອັດຕາຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ
ຄວາມໄວ ລາຄາລວມ/ເດືອນ
3 Mbps 140,000 ກີບ
5 Mbps 230,000 ກີບ
7 Mbps 308,000 ກີບ
10 Mbps 440,000 ກີບ
15 Mbps 660,000 ກີບ
20 Mbps 880,000 ກີບ
30 Mbps 1,200,000 ກີບ
50 Mbps 2,000,000 ກີບ
80 Mbps 3,200,000 ກີບ
100 Mbps 4,000,000 ກີບ
Live( 10 Mbps) 500,000 ກີບ
Gaming( 20 Mbps) 900,000 ກີບ
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
.... ....
Fiber To The Home ​ເປັນ​ເທັກ​ໂນ​​ໂລ​ຊີ​ອິນ​ເຕີ​ເນັດບຣອດ​​​ແບ​ນຄວາມ​ໄວ​ສູງພາຍ​ໃນ​ເຮືອນ​ ແລະ ຫ້ອງການ ​ໂດຍຜ່ານ​ສາຍ​ໄຍ​ແກ້ວ​ນຳ​ແສງຕໍ່​ຕົງ​ເຖີງ​ເຮື​ອນລູກ​ຄ້າ​​ ​ເຊິ່ງມີ​ລັກສະນະ​ພິ​ເສດ​ຄື:
- ສາມາດ​ໃຫ້​ບໍລິການລູກ​ຄ້າ​ໃນ​ທົ່ວປະ​ເທດ​​ໂດຍ​ສະ​ເພາະ​ຢູ່​​ເທດສະບານ​ແຂວງ.
- ສາມາດສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້​ໂທ​ລະ​ສັບ​ພື້ນ​ຖານ​ໄດ້ 02 ນໍ້າ​ເບີ​.
- ສາມາດ​ເລືອກ​ຄວາມ​ໄວ​ແຕ່ 3 Mbps ​ເຖີງ 100 Mbps ( ເອກະສານ​​ໃນ​ການ​ສະໝັກ (Register form) )

ປະກອບ​​​​ແບບຟອມສະໝັກ​ນຳ​ໃຊ້ ທີ່​ປ່ອງ​ບໍລິການ​ຂອງ​ລາວ​ໂທລະ​ຄົມ ຫລື ສາມາດດາວ​ໂລດ​ແບບ​ຟອມ​ໄດ້ທີ່

ວິທີ່ນຳໃຊ້ FTTH ( FTTH user guide )
- ສາມາດດາວໂຫລດ PDF File ຫຼື ເລື່ອນລົງລຸ່ມເພື່ອອ່ານໄດ້ເລີຍ

FTTH user guide download

Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0