img

ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ລົງຢ້ຽມຢາມອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ລລທ ສາຂາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ

ໃນວັນທີ 24 ກຸມພາ 2021 ນີ້ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອຳນວຍການໃຫຍ່ ພ້ອມດ້ວຍຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ລົງຢ້ຽມຢາມ ລາວ ໂທລະຄົມ ສາຂາແຂວງ ໄຊຍະບູລີ|ຈຸດປະສົງ ການລົງຢ້ຽມຢາມຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີແລກປ່ຽນ ທາງດ້ານວຽກງານການດຳເນີນທຸລະກິດ, ຈັດຕັ້ງ-ບໍລິຫານ,ວຽກງານເຕັກນິກ ແລະ ການຕະຫຼາດ - ການຂາຍ ໂດຍອິງຕາມສະພາບເງື່ອນໄຂຕົວຈິງ ເພື່ອປຶກສາຫາລື ແກ້ໄຂຂໍ້ຄົງຄ້າງ ແລະ ວາງແຜນຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປັບປຸງບຳລຸງຮັກສາ ພັດທະນາເຄືອຄ່າຍ ສູ້ຊົນພັກດັນ ເພື່ອໃຫ້ຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ຂອງ ການດຳເນີນທຸລະກິດ ໃນໄລຍະໃໝ່ 2021 ຂອງ ລລທ ສາຂາແຂວງໄຊຍະບູລີ ທັງເປັນການໃຫ້ກຳລັງໃຈ ໃຫ້ຄວາມອົບອຸ່ນ ກັບອ້າຍນ້ອງພະນັກງານ ຂອງ ລາວ ໂທລະຄົມ ທີ່ຢູ່ສາຂາແຂວງດັ່ງກ່າວອີກດ້ວຍ.

View: 172 | 2/24/2021 4:36:54 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0