img

ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ເຂົ້າຮວ່ມບໍລິຈາກເລືອດ ເພື່ອເປັນການປະກອບສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອ ສັງຄົມ

ໃນຕອນເຊົ້າ ວັນທີ 12 ມັງກອນ 2021 ທີ່ ຜ່ານມາ ບໍລິສັດ ລາວໂທລະຄົມ ມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ຮວ່ມກັບອົງການກາແດງລາວ ໄດ້ມີການບໍລິຈາກເລືອດ ທີ່ ຫ້ອງປະຊຸມໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ໂດຍມີ ຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານອອ້ມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງເຂົ້າຮວ່ມ. ການບໍລິຈາກເລືອດໃນຄັ້ງນີ້ມີຜູ້ສະໝັກ ບໍລິຈາກເລືອດ ຈຳນວນ 110 ຄົນ ໃນນັ້ນ ເປັນຍິງ 60 ຄົນ| ຈຸດປະສົງ ແມ່ນເພື່ອເປັນການປະກອບສວ່ນຊວ່ຍເຫຼືອ ສັງຄົມ ແລະ ເພື່ອຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກ ຮ້ອງຕ້ອງການເລືອດໃຫ້ແກ່ຄົນເຈັບປວ່ຍ ທີ່ນອນປິ່ນປົວຢູ່ຕາມໂຮງໝໍຕ່າງໆ ຊຶ່ງຜ່ານມາ ແຕ່ລະປີ ລາວ ໂທລະຄົມ ໄດ້ມີການປະກອບສ່ວນບໍລິຈາກເລືອດຮວ່ມກັບອົງການກາແດງລາວ, ຊຶ່ງປີນີ້ເປັນປີທີ່ 20 ແລ້ວ ແລະ ຈະມີສ່ວນຮ່ວມຊ່ວຍເຫຼືອສັງຄົມຕະຫຼອດໄປ.

View: 257 | 1/13/2021 11:18:23 AM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0