img

ພິທີປິດຝຶກອົບຮົມ “ IOM 2 ”

ໃນວັນທີ 18 ທັນວາ 2020 ທີ່ ຫ້ອງ Learning Center ສຳນັກງານໃຫຍ່ ບໍລິສັດ ລາວ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມະຫາຊົນ ໄດ້ມີພິທີປີດຝຶກອົບຮົມຫຼັກສູດ IOM 2 ພາຍໃຕ້ການເປັນປະທານ ທ່ານ ສຸພົນ ຈັນທະວີໄຊ ຜູ້ອໍານວຍການໃຫຍ່ ລາວ ໂທລະຄົມ ແລະ ໃຫ້ກຽດເຂົ້າຮ່ວມໃນພິທີດັ່ງກ່າວປະກອບມີ ຄະນະອຳນວຍການ ລລທ, ທ່ານ ປອ ນາລາ ກິດຕິເມທິກຸນ ຜູ້ບໍລິຫານ ບໍລິສັດ COS , ຄະນະຝ່າຍ, ພະແນກການທີ່ກ່ຽວຂ້ອງ ແລະ ມີສໍາມະນາກອນທັງ ໝົດ 33 ທ່ານ, ຍິງ 6 ທ່ານ. ໃນນັ້ນມີ ບັນດາຝ່າຍ, ພະແນກການອ້ອມຂ້າງ ລລທ ສູນກາງ, ລລທ ສຂາແຂວງ ຈໍານວນໜຶ່ງ, ບໍລິສັດ M-money, ແລະ ບໍລິສັດ Tplus ກໍ່ເຂົ້າຮ່ວມເຊັ່ນກັນ.|ເຊິ່ງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ມີທັງໝົດ 19 Modules ດ້ວຍກັນ ໃນນັ້ນມີການບັນຍາຍ 30%, ການປະຕິບັດ (Workshop) 40%, ການສະຫຼຸບ ແລະ ທົບທວນ 30%., ນອກຈາກນັ້ນຍັງໄດ້ເພີ່ມການຝຶກອົບຮົມຫົວຂໍ້ ບຸກຄະລິກກະພາບ ແລະ ການຮັກສາສຸຂະພາບ ເຂົ້າໃນຫຼັກສູດການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ອີກດ້ວຍ. | ຈຸດປະສົງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນຄັ້ງນີ້ ກໍ່ເພື່ອຍົກລະດັບຄວາມຮູ້, ຄວາມສາມາດ ໃຫ້ຄະນະຜູ້ບໍລິຫານ ແລະ ພະນັກງານ ລລທ ເຊື່ອມຊຶມ, ແລະເຂົ້າໃຈເລີກເຊິ່ງກ່ຽວກັບ IOM ເພື່ອໄປໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໜ້າທີ່ວຽກງານໃຫ້ມີປະສິດຕິພາບ ປະສິດຕິຜົນສູງຂື້ນເລື້ອຍໆ,

View: 313 | 12/23/2020 6:51:06 PM | ກ່ຽວກັບ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຍ້ອນກັບ
Copyright © 2021 , All Rights Reserved | Version : 2.0