ເນັດແຮງທົ່ວບ້ານ FTTH ຕິດຕັ້ງໄວ, ຕິດຕໍ່ງ່າຍ, ເເກ້ໄຂບັນຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ


✨ ເເພັກເກັດອິນເຕີເນັດບ້ານ ຄຸ້ມສຸດຄຸ້ມ ລາຄາເບົາໆ

🎯 ລາຄາເລີ່ມຕົ້ນພຽງ 140,000 ກີບ/ເດືອນ

✅ ສັນຍານຄວບຄຸມທຸກພື້ນທີ່ພາຍໃນບ້ານ

✅ ຕິດຕັ້ງໄວ

✅ ຕິດຕໍ່ງ່າຍ

✅ ເເກ້ໄຂບັນຫາ 24 ຊົ່ວໂມງ

ພິເສດຊ່ວງໂປຣໂມຊັ່ນຍາມຝົນ:

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 1 ເດືອນ ຟຣີຄ່າຕິດຕັ້ງ ແລະ ນຳໃຊ້ Modem ຟຣີ

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 3 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 3GB

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 6 ເດືອນ ຟຣີ 1 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 12GB

💥 ຈ່າຍລ່ວງໜ້າ 12 ເດືອນ ຟຣີ 3 ເດືອນ ຮັບດາຕາເທິງມືຖືເລີ່ມຕົ້ນ 36GB

💥 ໂທຟຣີ 120 ນາທີ

ຕິດຕໍ່ພົວພັນພະນັກງານຂາຍ: 020 55566698 , 020 56536929 , 020 55600888

Contact Center : 131

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0