ຄະແນນສະສົມແລກມູນຄ່າໂທ, ດາຕ້າ


ສຳລັບລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ ທີ່ມີຄະເເນນສະສົມສາມາດເເລກມູນຄ່າໂທ ເເລະ ດາຕ້າ

- 100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 10,000ກີບ (Code 1)

- 200 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 20,000ກີບ (Code 2)

* ໃຊ້ໂທໄດ້ສະເພາະໃນເຄືອຂ່າຍ

- 100 ຄະແນນ ເເລກຮັບມູນຄ່າໂທ 5,000ກີບ (Code 33)

*ໃຊ້ໂທໄດ້ທຸກເຄືອຂ່າຍ ເເລະ ສາມາດສະໝັກເເພັກເກັດອິນເຕີເນັດໄດ້

- 250 ຄະເເນນ ເເລກຮັບດາຕ້າ 7GB ອາຍຸການນຳໃຊ້ 7ມື້ (Code 19)

- 2,500 ຄະເເນນ ເເລກຮັບດາຕ້າ 75GB ອາຍຸການນຳໃຊ້ 30ມື້ (Code 20)

💢 ວິທີກົດເເລກ ກົດ * 567 * Code #ໂທອອກ

💢 ວິທີກວດຄະເເນນ ກົດ * 567 #ໂທອອກ

ສຳລັບເບີ ຕື່ມເງິນ, ເນັດຊີມ ເເລະ ວິນໂຟນ ເດີ້

----------------------------------------

🔴 ສາມາດເເລກຜ່ານ M-Services ໄດ້ ເເອັບດຽວຈົບຄົບທຸກບໍລິການ

ດາວໂຫລດເລີຍ

# iOS 👉 https://apple.co/36A791K

# Android 👉 https://bit.ly/3gqBa8X

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0