ໂປຣໂມຊັນ ສຸດພິເສດ 8.8


⚡8.8⚡️Special Package ຈາກ ລາວ ໂທລະຄົມ

ຮັບເພີ່ມທັນ 50% ເມື່ອສະໜັກເເພັກເກັດອິນເຕີເນັດ

✨10,000 ກີບ ຈາກ 5GB ຮັບເພີ່ມເປັນ 7.5GB ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 3 ມື້ (ລະຫັດ 57)

✨35,000 ກີບ ຈາກ 15GB ຮັບເພີ່ມເປັນ 22.5GB ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 30ມື້ (ລະຫັດ 566)

✨65,000 ກີບ ຈາກ 35GB ຮັບເພີ່ມເປັນ 52.5GB ນຳໃຊ້ພາຍໃນ 30ມື້ (ລະຫັດ 565)

- ສະໝັກເລີຍ

ເບີຕື່ມເງິນ ກົດ * 118 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

ເບີເນັດຊິມ ກົດ * 131 * ລະຫັດ #ໂທອອກ

ເລີ່ມວັນທີ 08-10 ສິງຫາ 2022, 3 ມື້ ເທົ່ານັ້ນເດີ້!!

📞Contact Center: 101

ໂທຫາພະນັກງານໂດຍກົງ ກົດ


Copyright © 2022 , All Rights Reserved | Version : 2.0