ຄະແນນແລກດາຕ້າແບບສຸດຄຸ້ມ


ເອົາຄະເເນນເເລກດາຕ້າ ຫຼິ້ນເນັດສຸດຄຸ້ມ ສຳລັບ ລູກຄ້າ ລາວ ໂທລະຄົມ

🎁 250 ຄະເເນນເເລກດາຕ້າ 7GB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 7ມື້ ລະຫັດ Code 19

🎁 2,500 ຄະເເນນເເລກດາຕ້າ 75GB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 30ມື້ ລະຫັດ Code 20

🤳 ວິທີກົດເເລກຄະເເນນ

ກົດ *567*code#ໂທອອກ

*ສາມາດເເລກໄດ້ທັງເບີຕື່ມເງິນ, Net sim ເເລະ ເບີລາຍເດືອນ

📲 ກົດກວດເບີ່ງຄະເເນນ

ກົດ *567#ໂທອອກ

🗓 ເລີ່ມມື້ນີ້ - ວັນທີ 31/01/2022 ເທົ່ານັ້ນ


ກະລຸນາເລືອກ Package ທີ່ຕ້ອງການ.

🎁 250 ຄະເເນນເເລກດາຕ້າ 7GB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 7ມື້ ກົດ

🎁 2,500 ຄະເເນນເເລກດາຕ້າ 75GB/ອາຍຸການນຳໃຊ້ 30ມື້ ກົດ

📲 ກົດກວດເບີ່ງຄະເເນນ


Copyright © 2023 , All Rights Reserved | Version : 2.0